Casemanagement

Bij langdurige ziekte van een van je werknemers, is het aanwijzen van een casemanager om het ziekteproces te begeleiden, dossier bij te houden en de werknemer bij te staan tijdens zijn verzuim verplicht. Heb jij als ondernemer geen HR-, verzuim- of casemanager in dienst? Geen nood! De specialisten van Arboadviescentrum staan je bij. Zij hebben het complete boek aan wetten en procedures al jaren in the pocket om oplossingsgericht voor je werknemer én voor jou als ondernemer aan de slag te gaan!

De casemanager is een relatief nieuwe speler in het veld van verzuim en re-integratie. Maar is wel een onmisbare speler. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht iedere werkgever om in de achtste ziekteweek een casemanager aan te wijzen, wanneer er sprake is van (dreigend) langdurig verzuim. Deze persoon heeft als taak het langdurig verzuim te begeleiden en te bewaken om zo effectieve re-integraties te realiseren en onnodig hoge kosten en sancties te voorkomen.

De casemanagers van Arboadviescentrum begeleiden zieke medewerkers, zijn de eerste aanspreekpartners voor vragen en problemen en houden dossiers bij. Ook geven onze casemanagers voorlichting over de wettelijke aspecten van de arbeidsongeschiktheid en begeleiden zij re-integratietrajecten van dag 1 tot en met week 104. Eventueel kunnen de casemanagers van Arboadviescentrum zelfs samen met werknemers interventietrajecten aangaan om de arbeidsgeschiktheid te bevorderen. Natuurlijk zorgen wij ook dat ieder contact met het UVW soepel verloopt.

casemanagement-arboadviescentrum.jpg