Nieuws

« Terug

Tip 1: Probeer zo goed mogelijk voorbereid te zijn

Tip 1- Probeer zo goed mogelijk voorbereid te zijn_1.jpg30 aug

De Wet Verbetering Poortwachter beschrijft hoe ondernemers moeten handelen bij een langdurig zieke werknemer. Preventieve maatregelen kunnen deels door de werkgever zelf worden uitgevoerd. Maar er zijn ook maatregelen waar een deskundige bij betrokken is. Dat geldt ook voor de verzuimbegeleiding. Zijn er geen mogelijkheden voor re-integratie binnen de eigen organisatie dan moet er direct gekeken worden naar mogelijkheden buiten het bedrijf. Als ondernemer ben je verplicht om er alles aan te doen om de getroffen medewerker weer gezond aan het werk te krijgen.

Communicatie bij verzuim

In de praktijk blijkt communicatie één van de belangrijkste pijlers bij de preventie van ziekteverzuim onder medewerkers. Tijdens een verzuimtraject zijn er ook de nodige contactmomenten. Minimaal elke zes weken komen een afgevaardigde van het bedrijf en de medewerker samen om de afgelopen periode te evalueren. Deze momenten zijn essentieel voor het verslag. Binnen het eerste jaar vindt idealiter het besluit plaats om voor een re-integratie eerste spoor en/of tweede spoor te gaan.

“Werkgevers hebben de taak om zieke medewerkers te begeleiden. Er gelden wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuimbegeleiding en veiligheid.”

Gratis dossieronderzoek

Zijn er tijdig en inhoudelijk de juiste beslissingen genomen in het kader van de verzuimbegeleiding en re-integratie? Uit een verzuimdossier moet snel duidelijk worden wat er na ziekmelding van een medewerker is gebeurd op het gebied van re-integratie. Een actief verzuimbeleid is onmisbaar voor ondernemers. Arboadviescentrum verzorgt graag een gratis dossieronderzoek om te controleren op de juiste punten. De mogelijkheden voor verbetering herkennen we snel.

De strikte wetgeving rondom verzuim en re-integratie is ingewikkeld en verandert continu. Arboadviescentrum ondersteunt ondernemers met advies op het gebied van HRM, Arbo en re-integratie om financiële risico’s en sancties te voorkomen. Wij schijnen licht op personeelsvraagstukken. Onze specialisten ontzorgen met coaching, consultancy en casemanagement. Ze weten wat er speelt en welke arbo-uitdagingen kunnen plaatsvinden.

Advies nodig over verzuim?

« Terug