Nieuws

« Terug

Tip 2: Regel alles via bestaande processen

Tip 2- Regel alles via bestaande processen_1.jpg27 sep

De verplichtingen voor een ondernemer bestaan uit een combinatie van wettelijke en eventuele cao-verplichtingen. Om een zieke medewerker zo snel mogelijk gezond aan het werk te krijgen volg je de richtlijnen in de Wet Verbetering Poortwachter. Een re-integratiedossier wordt geopend wanneer er sprake is van dreigend langdurig verzuim. Hierin worden alle stappen gedocumenteerd die de ondernemer en medewerker hebben genomen om re-integratie mogelijk te maken. Die stappen zijn verbonden aan een tijdslijn van totaal 104 weken.

Volledig overzicht bij ziekteverzuim

Arboadviescentrum neemt de (financiële) zorgen uit handen bij ziekte, zodat je als ondernemer kunt blijven focussen op het ondernemen. Van de ziekmelding op dag 1 tot de WIA-aanvraag in week 104 gelden regels. Het stappenplan vraagt veel aandacht en flexibiliteit van de werkgever. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van het re-integratieproces van de medewerker. Het UWV treedt op als poortwachter en toetst de genomen acties.

Weet wat je te wachten staat en moet doen wanneer een medewerker langdurig arbeidsongeschikt is en voorkom een loonsanctie van het UWV. Heb grip op het verzuimproces.

Persoonlijk verzuimbeleid

Grip op het verzuimproces betekent dat je precies weet wat je moet doen om te voldoen aan de huidige wetgeving en hoe je jouw persoonlijke verzuimbeleid het beste vorm geeft. Als deskundige partner is het aan Arboadviescentrum om een uitgebreide inventarisatie bij de werkgever te doen waarin vastgesteld wordt hoe het huidige verzuimbeleid is georganiseerd. Daaruit kan ondersteuning op het gebied van coaching, consultancy en/of casemanagement uit volgen.

De strikte wetgeving rondom verzuim en re-integratie is ingewikkeld en verandert continu. Arboadviescentrum ondersteunt ondernemers met advies op het gebied van HRM, Arbo en re-integratie om financiële risico’s en sancties te voorkomen. Wij schijnen licht op personeelsvraagstukken. Onze specialisten ontzorgen met coaching, consultancy en casemanagement. Ze weten wat er speelt en welke arbo-uitdagingen kunnen plaatsvinden.

Advies nodig over verzuim?

« Terug