Nieuws

« Terug

Gezamenlijke inspanning bij Wet verbetering poortwachter

AAC-Dossieronderzoek-Blog-5.jpg01 mrt

Arboadviescentrum ondersteunt ondernemers in de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter. In 2002 heeft de Nederlandse overheid deze wet ingevoerd om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. De werkgever is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van de re-integratie. Bij gebrek aan kennis, tijd en focus kan het Arboadviescentrum ingeschakeld worden om het ziekteproces te begeleiden.

Jouw rechten en plichten en die van de werknemer staan geschreven in de Wet verbetering poortwachter. Als werkgever ben je verplicht om twee jaar door te betalen bij ziekte.

Vaste deadlines

Het poortwachter proces is omvangrijk en kent stappen die zijn verbonden aan een specifiek tijdschema. Zo moet er uiterlijk in week zes een probleemanalyse opgesteld worden door de bedrijfsarts. In week acht staat de deadline voor een plan van aanpak, waarvan de inhoud bevestigd moet worden door de werknemer. Arboadviescentrum adviseert of neemt deze taken geheel over.

Dossier opbouwen

Alle informatie, achtergrond en voortgang wordt bijgehouden in een verzuimoverzicht. Maar dan ben je er nog niet. Na 8 weken ziekte moet een verzuimdossier gestart worden. Hierin komen mogelijke re-integratieactiviteiten te staan. Wanneer het dossier niet compleet is, heeft dit grote gevolgen. Langdurig verzuim is een flinke kostenpost voor jou als werkgever. Arboadviescentrum verheldert. 

Complete dienstverlening

Arboadviescentrum biedt met casemanagement, consultancy en coaching een totaalpakket aan ondernemers die te maken krijgen met langdurig verzuim onder werknemers. Vanaf het eerste moment staan onze specialisten jou met raad en daad bij. Wat kan je als ondernemer zelf? En wat wil je liever uitbesteden? Verzuimbegeleiding van A tot Z, voor werkgever én werknemer.

Hulp nodig bij verzuim?

« Terug