Nieuws

« Terug

Kostenbesparing en schadelastbeheersing bij ziekteverzuim

AAC-Dossieronderzoek-Blog-6.jpg26 apr

Een zieke werknemer kost ondernemers al gauw anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als het brutoloonbedrag. Dit is een bedrag dat bestaat uit omzetverlies en vervanging of extra werk door directe collega's. En mocht de zieke werknemer niet meer gereïntegreerd worden in de organisatie, zal er bovendien een verhoging van de WIA-premie voor alle werknemers plaatsvinden. Aandacht voor arbo en maatregelen rondom verzuimpreventie is daarom zo gek nog niet.

Arboadviescentrum onderstreept de kracht van menselijk kapitaal. Daarnaast is HR, net als boekhouding en marketing, een vak. Deze mindset is nodig bij de uitvoering.

Hulp nodig bij verzuim?

Voordelen verzuimbegeleiding

Goed georganiseerde verzuimbegeleiding leidt automatisch tot minder verzuim, ongevallen en arbeidsongeschiktheid, minder productieverlies en een constante, hogere kwaliteit op de werkvloer. Het mag duidelijk zijn dat wanneer je bedrijf te maken krijgt met een hoog ziekteverzuim, je de organisatie en jezelf tekort doet wanneer er geen concrete aanpak en protocol aanwezig is.

Theorie en praktijk

Als ondernemer heb je dagelijks te maken met allerlei personeelszaken. Ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid niet uitgezonderd. Zonder uitvoerige kennis en aandacht voor de huidige wet- en regelgeving, liggen financiële risico’s op de loer. Arboadviescentrum is een betrouwbare partner die met casemanagement, consultancy en coaching jou als ondernemer volledig ontzorgd.

Verzuimbegeleiding uitbesteden

Organisaties in Nederland zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van een zieke werknemer. Vormgegeven in een stapel papieren, rapporten en plan van aanpak en een strenge controle door het UWV. Verzuimbegeleiding kost veel tijd en ruimte, die je niet altijd hebt als ondernemer. Laat staan om de administratieve rompslomp te verwerken. Uitbesteden is makkelijk gezegd én gedaan.

Hulp nodig bij verzuim?

« Terug